הסל שלך

Terms affiliates

תקנון משווקים

ברכות להצטרפותך לתוכנית השותפים המתגמלת והמשתלמת של לוח חם המאפשרת להרוויח עד 40% עמלה ללא כל הוצאה כספית מצידך 

להלן עיקרי התוכנית ותנאי הפעילות נא קרא/י בעיון זה לא הבלה-בלה הרגיל של התקנונים באינטרנט

שאלות ותשובות

המערכת מייצרת לינק ייעודי לכל שותף עבור כל מוצר, בנוסף האתר מטמיע עוגייה (Cookie) במחשב הגולש הנשמרת למשך 7 ימים (במידה והגולש לא מסיר אותה בכוונה) כך שגם אם הגולש יחזור שוב באמצעות גלישה ישירה עדיין המערכת תזהה שהוא הגיע דרכך.

ניתן לקדם את כל המוצרים באתר יצירת הלינק היא באופן עצמאי באמצעות ממשק השותפים. גובה העמלה משתנה מקטגוריה לקטגוריה וממוצר למוצר

בכל מקרה ניתן לפנות בדוא”ל ולהתאים עמלה מיוחדת למוצר מסויים.

בעקרון כל חודש בכפוף לסך משיכה מינימלי. גם אם לא הגעת לסך המשיכה המינימלי תוכל/י למשוך אחת לשלושה חודשים.

בכל ערוץ שתבחר/י כמו (וזה רק דוגמה) בדיוור ישיר, ברשתות החברתיות, בפוסטים, בסטטוסים …

לא. כל מה שהצלחת הרווח כולו שלך, אין שום התחייבות מלבד שמירה על תנאי האתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להקפיא באופן מיידי חשבון שותף במקרים בהם יש חשש לשימוש לרעה או שלא לפי תנאי מערכת תוכנית השותפים.

תקנון ותנאים

 1.  
1. אי קיום יחסי עבודה
   1. באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית, המשתתף בתוכנית מאשר כי הינו נותן שירותי פרסום וקידום למולטי דיגיטל בע”מ (להלן: “החברה”) וכי לא מתקיימים בין המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.
   2. המשתתף מאשר כי אינו מקבל הנחיות לביצוע מהחברה והמשתתף מנהל למיטב הבנתו וידיעתו בעצמו את פעילות הפרסום.
  1. 3. התחייבויות המשתתף
   1. ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה.
   2. המשתתף מתחייב שלא להעביר את סיסמתו לאזור האישי לגורמים אחרים.
   3. הכניסה לאזור האישי נועדה לסייע למשתתף לקיים את פעילות הפרסום והקידום ומציגה את מגוון המוצרים הנכללים במסגרת התוכנית.
   4. המשתתף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת.
   5. המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה.
   6. חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.
   7. המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים, הוראות ותקנות הרלוונטיים.
   8. במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.
   9. המשתתף מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים אל מול רוח התוכנית (לדוגמא – מתן שירותים דומים למתחרים של החברה).
   10. המשתתף מתחייב שלא לשתול באופן זדוני כזה או אחר את הקוקיז בצורה שאינה גלויה ללקוח לרבות שימוש בcookie stuffing או כל קוד כזה או אחר שיגרום לאנשים להיות מחוברים שלא באופן ישיר.
   11. המשתתף מתחייב לא לבצע כל רכישה עצמית דרך קישורי התוכנית, חל איסור על רכישות עצמיות.
   12. חל איסור מוחלט לשתף \ להעביר מידע אודות תוכנית השותפים ללא אישור מראש ובכתב מהנהלה. הפרה של סעיף זה תגרום לחסימת המשתמש בשימוש בתוכנית.
   13. כל מקרה שבו הלקוח מכל סיבה שהיא לא ביצע את ההזמנה מקישור מתוגמל, לא תהיה זכאית לתגמול ללא יוצא מן הכלל
   14. פניה ללקוח בבקשה לבטל את הזמנתו על מנת שיבצעה שוב דרך קישור מקודד, מהווה חתירה תחת מהות התכנית ועלולה להוביל להשעיה מהתכנית לצמיתות כולל חילוט הכספים הצבורים במערכת
  1. 4. מאפייני תפעול תוכנית הפרסום השיתופית
   1. החברה תציג במערכת הפרסום השיתופית מדיות וחומרים פרסומיים עבור מוצרים מסוימים ו/או קטגוריות מוצרים (להלן: “המוצרים”) לנוחיות המשתתפים בתוכנית.
   2. על המשתתף להשתמש אך ורק במדיה המוצעת במערכת לרבות באנרים, תיאורים וכדומה. במידה והמשתתף רוצה לייצר מדיה אחרת עליו לאשר אותה טרם העלאה לאוויר מול כתובת הדוא”ל sales@luach-cham.co.il.
   3. הקידום מתבצע על ידי הפצה של קישור ייעודי וייחודי למשתתף ספציפי המטמיע קוקיס אצל הקונה הפוטנציאלי למשך 7 ימים, ובכך, באם הלקוח יבצע הזמנה היא תשוייך למשתתף הספציפי.
   4. באזור האישי ישנה אינדיקציה לגבי קישורים הנכנסים למערכת אם הם מתוגמלים ולא מתוגמלים בזמן אמת.
  1. 5. הפסקת פעילות
   1. למשתתף תהיה הזכות לצאת מתוכנית הפרסום השיתופית בכל עת. יש להודיע במייל לכתובת sales@luach-cham.co.il
   2. משתתף שבחשבונו לא תבוצע בו פעילות במשך 30 יום יחשב כמשתתף שאינו פעיל וחשבונו יוקפא. לצורך פתיחת החשבון מחדש יש לפנות במייל לכתובת sales@luach-cham.co.il.
   3. החברה רשאית להפסיק את פעילות התוכנית בכל זמן וללא הודעה מראש. החברה מתחייבת שכל היתרות שנצברו לזכות המשתתף והינם ניתנות למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית ולתקנון ישולמו במלואם למשתתפים.
   4. החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום באופן מיידי חשבון משתתף וזאת לרבות, אך לא רק, במידה ויעלה חשש לשימוש לרעה במערכת תוכנית הפרסום השיתופית.
   5. יודגש כי משתתף שאינו עמד בהתחייבויות המשתתף המצויינות לעיל לחברה תהיה הזכות לחלט את היתרה העומדת לזכותו בעת היוודע אי העמידה בהתחייבויות המשתתף.
  1. 6. תגמול ומימוש
   1. התגמול המצוין במערכת הפרסום השיתופית עבור המוצרים הינו התגמול בשקלים, לפני מע”מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי חוק.
   2. המשתתף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה ו/או מסמכיה וכן מאשר כי הינו מודע שיתכן והמידע אשר יוצג לו באיזור האישי לא ישקף במלואו את המידע המופיע במחשבי החברה וזאת בשל טעויות תוכנה אפשריות.
   3. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה באתר החברה בלבד ובסיום השארת פרטי אמצעי תשלום בדף הסליקה של האתר.
   4. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה (ביצוע תשלום, הפקת חשבונית ללקוח) מהפנייה של לקוח על ידי המשתתף למוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית.
   5. הזכאות מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.
   6. המשתתף יוכל לבחור האם ברצונו לקבל את הסכום שנצבר לזכותו בהעברה בנקאית או לחילופין כזיכוי לרכישה באתר לוח חם
   7. לקוח שהזמין ונכנס ל-2 קישורים של שני משתתפים שונים, ההזמנה תזקף אך ורק מהקישור האחרון שדרכו בוצעה ההזמנה על ידי הלקוח.
   8. יובהר כי כל פרסום ישיר של החברה או של אתרי השוואת מחירים יחשב לצורך סעיף זה כמשתתף ולכן לקוח שיופנה ממקורות אלו יחשב כאילו הופנה על ידי משתתף אחר.
   9. במידה והמשתתף בוחר לקבל את התמורה כזיכוי לרכישה תוענק הטבה נוספת בשיעור של 5%. קרי, במידה והמשתתף זכאי לסכום ברוטו של 1,000 שקלים והינו בוחר לממש את הסכום כזיכוי לרכישה אזי הסכום שיעמוד לרשותו הינו 1,050 שקלים ועל בסיס סכום זה יבוצעו כל הניכויים כמתחייב בחוק. 
  1. 7.1. הוראות כלליות
   1. סכום המשיכה המינימלי מידי חודש הינו 250 ₪ באם המשתתף לא הגיע לסכום המשיכה המינימלי יוכל למשוך רק כל 3 חודשי פעילות.
   2. יתרת זכאות שלא נדרשה במשך 12 חודשים קלנדריים תחולט. בחלוף 10 חודשים בה התקיימה יתרה שלא נדרשה תימסר הודעה למשתתף באזור האישי שלו ובאמצעות דואר אלקטרוני שצוין בפתיחת החשבון.
  1. 7.2. משתתף אשר הינו חברה/עוסק –
   1. המשתתף יפיק חשבונית מס
   2. חשבונית המקור תשלח בדואר רשום לכתובת שתצוין במערכת או במקרים של חשבונית אלקטרונית לכתובת המייל sales@luach-cham.co.il.
   3. חשבונית שתוגש עד ה-10 לחודש תשולם (בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט) לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי, כפוף לקבלת החשבונית הפיזית בחברה.
   4. ניכוי מס במקור – למשתתף שהינו חברה/עוסק יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור הניכוי במקור בתוקף.
  1. 7.3. משתתף אשר הינו אדם פרטי –
   1. בקשת מימוש שתוגש עד ה-10 לחודש תשולם בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי
   2. יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור ניכוי עבור שירותים ונכסים (30%). במידה ויציג המשתתף אישור תיאום מס עבור שירותים ונכסים (לא משכורת/שכר עבודה)‎, יבוצע הניכוי במקור בהתאם לשיעור הנקוב באישור שהוגש. לטובת: מולטי דיגיטל בע”מ מס’ תיק ניכויים:  מס’ ישות: 516171303
  1. 8. שיפוי
   1. המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה והפסד ישיר או עקיף ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין בכל מקרה בו תועלה דרישה, תביעה על ידי צד שלישי שנבעו מהפרה שבוצעה על ידי המשתתף של תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית.
 1. 9. הוראות כלליות
  1. למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית הפרסום השיתופית לרבות טענות לגבי טיב המוצרים, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית הפרסום השיתופית, כמויות המלאי למוצרים, גובה התגמול הניתן, זמינות ותדירות המוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית, סוגי המבצעים המוצעים, נהלי המכירה של החברה וכיו”ב.
  2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית. במערכת ההודעות ובמייל שניתן ע”י המשתתף בעת הרישום.
  3. מוסכם על המשתתף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית הפרסום השיתופית. כמו כן, ככל שייקבע אחרת בכל ערכאה משפטית, מתחייב המשתתף לשפות את החברה במלוא נזקיה.
  4. מוסכם בזה על המשתתף והחברה כי כל מחלוקת משפטית תובא לבוררות בפני בית דין רבני בעיר בני ברק ובמקרה שתגיע התביעה אל בית המשפט לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו.
  5. משתתף שהינו אדם פרטי מסכים בעצם אישור של תנאי השימוש והתקנון כי החברה תפיק חשבונית עצמית בגין כל תמורה שתשולם לו במסגרת תוכנית זו.

התחבר

הרשמה

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט ב מדיניות פרטיות.

קטגוריות:

מצטרפים עכשיו לרשימה החמה ונהנים ממבצעים בלעדיים לחברים !

עלות המשלוח

אפשרויות המשלוח הזמינות לכל הזמנה מוצגות בדף העגלה – סל הקניות ובדף התשלום

עלות סוג המשלוח
 18 משלוח לנקודת e post
 25 משלוח רגיל עד הבית
 35 משלוח מהיר עד הבית
ללא עלות נוספת  איסוף עצמי
כמצויין בדף המוצר  הובלה / הרכבה

חדש !
מזמינים ומקבלים מיד !

לפי מחירון gett deliver
לפרטים ותאום פנו אלינו

תנאי הגרלה 500 ש"ח

ההטבה הסתיימה

ההגרלה הינה לחברי הרשימה והמצטרפים החדשים וכן למשתפים את הפרסומים בדוא”ל (לפחות 5 נמענים) או בסטטוס האישי בוואטסאפ /  דף הפייסבוק האישי
 

ההגרלה תערך ביום   30.6.2020 בשעה 12:00

ההגרלה היא על סך 500 ש”ח לרכישה באתר ללא כפל מבצעים והנחות לא ניתן לממש קופונים ברכישה זו. 

ההגרלה בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ובכפוף לתקנון המלא הנמצא במשרדי עורכת ההגרלה
 
כל כללי ותקנון האתר והמשלוחים תקף גם בהטבה זו
 
החברה רשאית להפסיק / להאריך את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת
ט.ל.ח.
 

תנאי הטבת משלוח חינם לחברי הרשימה החמה

ההטבה הסתיימה

קוד קופון למימוש ההטבה ניתן בדיוור לחברי הרשימה ולמצטרפים חדשים
 

ההטבה בתוקף עד יום ו 22.5.2020 בשעה 12:00

משלוח חינם על כל המוצרים באתר ברכישה מעל 100 ש”ח

מימוש הטבה אחת ללקוח
 
המבצע תקף במוצרים שעלות משלוח עד הבית היא 32 ש”ח ולא במוצרים שבמשלוח חינם.
 
כל כללי ותקנון המשלוחים והאתר תקף גם בהטבה זו
 
במקרה של ביטול עסקה יחושב מחיר המשלוח כחלק מהמחיר הסופי על המוצר אותו שילם הלקוח וינוכה מסכום ההחזר הכספי
 
החברה רשאית להפסיק / להאריך את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת
ט.ל.ח.
 

תנאי הטבת משלוח חינם לג בעומר

ההטבה הסתיימה

קוד קופון למימוש ההטבה 33ZDYNS
 

ההטבה בתוקף עד יום ג 12.5.2020 בשעה 22:00

משלוח חינם על כל המוצרים באתר ברכישה מעל 100 ש”ח

מימוש הטבה אחת ללקוח
 
המבצע תקף במוצרים שעלות משלוח עד הבית היא 32 ש”ח ולא במוצרים שבמשלוח חינם.
 
כל כללי ותקנון המשלוחים והאתר תקף גם בהטבה זו
 
במקרה של ביטול עסקה יחושב מחיר המשלוח כחלק מהמחיר הסופי על המוצר אותו שילם הלקוח וינוכה מסכום ההחזר הכספי
 
החברה רשאית להפסיק / להאריך את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת
ט.ל.ח.
 

 

התחל שיחה
1
היי אנחנו עונים מהר !
שלום
נשמח לעזור בכל שאלה
אנחנו עונים מהר ובחיוך :)